lnwshop logo
 • ตอบกระทู้
 • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

จัดส่งสินค้า พค.57

เจ้าของร้าน

แจ้งการจัดส่งสินค้า เดือน พค.57 (วันหยุดส่งสินค้า 1,5,9,13 พค.)

 

30-5-2014

*จัดส่งสินค้าคุณ มนัสนันท์ EK539924699th

*จัดส่งสินค้าคุณ สุทธิชัย EK539924708th

*จัดส่งสินค้าคุณ อดุลย์ EK539924685th

*จัดส่งสินค้าคุณ สัณห์อัปสร RH979628871th

*จัดส่งสินค้าคุณ พิมพ์พินันท์ โดย บ.อินเตอร์เอ็กเพรส HO-2272

29-5-2014

*จัดส่งสินค้าคุณ บัณฑิตา eK540472885th

*จัดส่งสินค้าคุณ เบญจมาศ EK540472894th

*จัดส่งสินค้าคุณ สุนันทา RH937708110th

*จัดส่งสินค้าคุณ พร EK540472877th

*จัดส่งสินค้าคุณ เกศรินทร์ RH937708106th

28-5-2014

*จัดส่งสินค้าคุณ นวรัตน์ EK539951195th

*จัดส่งสินค้าคุณ อัญชลียา RH979652535th

*จัดส่งสินค้าคุณ สุพัตรา EK539951178th

*จัดส่งสินค้าคุณ บัญชร EK539951181th

27-5-2014

*จัดส่งสินค้าคุณ อนิรุท EK539923319th

*จัดส่งสินค้าคุณ wuttichai EK539923322th

*จัดส่งสินค้าคุณ นัชนันนทน์ EK539923336th

*จัดส่งสินค้าคุณ เบญจพร EK539923340th

*จัดส่งสินค้าคุณ มาลีทิพย์ ฯ โดย บ.อินเตอร์ ฯ HO-2267

26-5-2014

*จัดส่งสินค้าคุณ ชนิดาภา EK539930045th

*จัดส่งสินค้าคุณ ญาณินท์ RH979627071th

*จัดส่งสินค้าคุณ นิรัชรา RH979627068th

*จัดส่งสินค้าคุณ กัลยาณี EK539930059th

*จัดส่งสินค้าคุณ อรุณีย์ โดย บ.อินเตอร์เอ็กเพรส HO-2857

*จัดส่งสินค้าคุณ ศิริชัย RH979627054th

*จัดส่งสินค้าคุณ เมธี นัดรับสินค้า กม.10

23-5-2014

*จัดส่งสินค้าคุณ ไพโรจน์ โดย บ.อินเตอร์ ฯ HO-2143

*จัดส่งสินค้าคุณ อรุณีย์ โดย บ.อินเตอร์ ฯ HO-2135

*จัดส่งสินค้าคุณ วันทนา ติดต่อรับที่ตัวแทน บางนา

*จัดส่งสินค้าคุณ อนัญญดา โดย บ.อินเตอร์ ฯ HO-2129

22-5-2014

*จัดส่งสินค้าคุณ สุทธิชัย EK540443345th

*จัดส่งสินค้าคุณ กุสุมา EK540443354th

*จัดส่งสินค้าคุณ พฤกษา EK540443368th

*จัดส่งสินค้าคุณ กนกกาญจน์ EK540443371th

21-5-2014

*จัดส่งสินค้าคุณ ฐิติวรรณ EK540442186th

*จัดส่งสินค้าคุณ ธัชรยุทธ EK540442190th

*จัดส่งสินค้าคุณ มนัสนันท์ เฟรชชี่มิลล์ โดย บ.อินเตอร์ ฯ HO-1996

*จัดส่งสินค้าคุณ กริช RH979315326th

*จัดส่งสินค้าคุณ ฐานิตา RH979315330th

*จัดส่งสินค้าคุณ สมภพ รับที่ บางนา

20-5-2014

*จัดส่งสินค้าคุณ ดอกฟ้า EK540452492th

*จัดส่งสินค้า ร้านต้นข้าว โดย บ.อินเตอร์เอ็กเพรส HO-1927

*จัดส่งสินค้า รณการ ติดต่อรับที่ตัวแทน บางนา 

*จัดส่งสินค้า เฮียเล้ง ติดต่อรับที่ตัวแทน บางนา

19-5-2014

*จัดส่งสินค้าคุณ สุมนมาลย์ EK540426815th

*จัดส่งสินค้าคุณ พัณณภัค EK540426807th

*จัดส่งสินค้าคุณ วาสนา EK540426824th

*จัดส่งสินค้าคุณ สุพี RH815471643th

16-5-2014

*จัดส่งสินค้าคุณ ณัฏฐ์ภรณ์ EK540432317th

*จัดส่งสินค้าคุณ พรทิพา EK540432325th

*จัดส่งสินค้าคุณ กุสุมา EK540432334th

*จัดส่งสินค้าคุณ วนิดา EK540432348th

*จัดส่งสินค้าคุณ ชนิษฐา RH979282565th

*จัดส่งสินค้าคุณ จิรวัฒน์ โดย บ.อินเตอร์ ฯ HO-1694

*จัดส่งสินค้าคุณ ศมน (ร้านวังยา) โดย บ.อินเตอร์ ฯ HO-1683

15-5-2014

*จัดส่งสินค้าคุณ มาโนช eK540535121th

*จัดส่งสินค้าคุณ ดวง กทม. โดยแมสเซนเจอร์ จะได้รับสินค้าวันพรุ่งนี้

*จัดส่งสินค้าคุณ ฉัตรเพชร (เนเจอร์วีแคร์) โดย บ.อินเตอร์ ฯ HO-1884

*จัดส่งสินค้าคุณ ธนพล (โคกกลอย) โดย บ.อินเตอร์ ฯ HO-1867

*จัดส่งสินค้าคุณ การิตา EK540535118th

14-5-2014

*จัดส่งสินค้าคุณ ศศิพิมพ์ RH979227003th

*จัดส่งสินค้าคุณ สลิลรัตน์ EK540558799th

*จัดส่งสินค้าคุณ ผกาวรรณ โดย บ.อินเตอร์ ฯ HO-2452

*จัดส่งสินค้าคุณ พิมพ์พินันท์ โดย บ.อินเตอร์ ฯ HO-2463

12-5-2014

*จัดส่งสินค้าคุณ บุษกร EK540532540th

*จัดส่งสินค้าคุณ มยุรี RH979226060th

*จัดส่งสินค้าคุณ เสาวคนธ์ EK540555452th

*จัดส่งสินค้าคุณ วิโรจน์ RH979226073th

*จัดส่งสินค้าคุณ อาทิตย์ EK540532553th

*จัดส่งสินค้าคุณ ประกิจ RH815321431th

*จัดส่งสินค้าคุณ ปรารถนา โดย บ.อินเตอร์ ฯ HO-1564

*จัดส่งสินค้าคุณ ธีระ โดย บ.อินเตอร์ ฯ HO-1578

*จัดส่งสินค้าคุณ สังวร โดย บ.อินเตอร์ HO-1558

10-5-2014

*จัดส่งสินค้าคุณ  ขวัญนิจรพีร์ EK540553108th

*จัดส่งสินค้าคุณ  ชุตินธร RH979225268th

*จัดส่งสินค้าคุณ ศิริพร RH979225271th

*จัดส่งสินค้าคุณ อำนวย โดย บ.อินเตอร์ ฯ HO-1420

*จัดส่งสินค้าคุณ วรพันธ์ โดย แมสเซนเจอร์ 

*จัดส่งสินค้าคุณ หวัง โดย บ.อินเตอร์ ฯ HO-1409

8-5-2014

*จัดส่งสินค้าคุณ  Terebova Tatiana Vasilievna - Russia - CP033280201th

*จัดส่งสินค้าคุณ พีรยา โดย บ.อินเตอร์ ฯ  HO-2598

*จัดส่งสินค้าคุณ สลิลรัตน์ โดย บ.อินเตอร์ ฯ  HO-2615

7-5-2014

*จัดส่งสินค้าคุณ ศศิพิมมณฑน์ EK540394242th

*จัดส่งสินค้าคุณ ปิยดา โดย บ.อินเตอร์ ฯ HO-2958

*จัดส่งสินค้าคุณ วัดสุนทรธรรมาราม โดย บ.อินเตอร์ ฯ HO-3005

*จัดส่งสินค้าคุณ สุดาพร EK540394256th

*จัดส่งสินค้าคุณ จุฑามาศ EK540394260th

*จัดส่งสินค้าคุณ ชัยยะ โดย. บ.อินเตอร์ ฯ HO-2982

*จัดส่งสินค้าคุณ เปมิกา โดย บ.อินเตอร์ ฯ HO-2946

6-5-2014

*จัดส่งสินค้าคุณ ประภาส EK540386705th

*จัดส่งสินค้าคุณ ธนพล โดย บ.อินเตอร์ ฯ HO-1128

*จัดส่งสินค้าคุณ สมมาต EL084942235th

*จัดส่งสินค้าคุณ ศุภรัตน์ RH699054391th

*จัดส่งสินค้าคุณ สุนทร EL084942227th

3-5-2014

*จัดส่งสินค้าคุณ นลินภัสร์ EK540327336th

*จัดส่งสินค้าคุณ พรศิริ EK540327322th

*จัดส่งสินค้าคุณ อรุณรัตน์ EK540327319th

*จัดส่งสินค้าคุณ วีรศักดิ์ EK540327340th

2-5-2014

*จัดส่งสินค้าคุณ นิสากร EK540331769th

*จัดส่งสินค้าคุณ นลินรัตน์ RH815434107th

*จัดส่งสินค้าคุณ ชนาฉัตร EK540331755th

*จัดส่งสินค้าคุณ รังสิมันต์ EK540331786th

*จัดส่งสินค้าคุณ ศศิพิมมณฑน์ RH815434115th

*จัดส่งสินค้าคุณ เปมิกา EK540331772th

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ตอบกระทู้

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม830,467 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด528,488 ครั้ง
ร้านค้าอัพเดท17 ก.ค. 2561

ติดตามโปรโมชั่น/ข่าวสาร

สั่งซื้อสินค้า/สอบถาม

ได้จากหน้า facebook/vannaherb

  

 

 

หรือค้นหาเพื่อนจากเบอร์โทร

0816583016

  

 เข้าร่วมชุมชนติดตามข่าวสาร

อีกช่องทางใน google plus 

คลิกที่โลโก้ได้เลยคะ

 

กรุณาโอนชำระผ่านบัญชีนี้เท่านั้น

Lip balm Virgin coconut oil 5g ลิบบาล์มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มี 6 ชนิด(เลือกชนิดในรายละเอียดด้านใน) ผสมสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอม และสารสกัดจากผลไม้ (ตามชนิด) มีกลิ่นหอมสดชื่นของผลไม้ (ตามชนิด) ไม่ผสมสี
Lip balm Virgin coconut oil 5g ลิบบาล์มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มี 6 ชนิด(เลือกชนิดในรายละเอียดด้านใน) ผสมสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอม และสารสกัดจากผลไม้ (ตามชนิด) มีกลิ่นหอมสดชื่นของผลไม้ (ตามชนิด) ไม่ผสมสี
 ↳ ส้ม--12 ชิ้น
756.00 บาท
1,080.00 บาท
 • สั่งซื้อ
Lip balm Virgin coconut oil 5g ลิบบาล์มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มี 6 ชนิด(เลือกชนิดในรายละเอียดด้านใน) ผสมสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอม และสารสกัดจากผลไม้ (ตามชนิด) มีกลิ่นหอมสดชื่นของผลไม้ (ตามชนิด) ไม่ผสมสี
Lip balm Virgin coconut oil 5g ลิบบาล์มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มี 6 ชนิด(เลือกชนิดในรายละเอียดด้านใน) ผสมสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอม และสารสกัดจากผลไม้ (ตามชนิด) มีกลิ่นหอมสดชื่นของผลไม้ (ตามชนิด) ไม่ผสมสี
 ↳ มะพร้าว -- 12 ชิ้น
756.00 บาท
1,080.00 บาท
 • สั่งซื้อ
Lip balm Virgin coconut oil 5g ลิบบาล์มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มี 6 ชนิด(เลือกชนิดในรายละเอียดด้านใน) ผสมสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอม และสารสกัดจากผลไม้ (ตามชนิด) มีกลิ่นหอมสดชื่นของผลไม้ (ตามชนิด) ไม่ผสมสี
Lip balm Virgin coconut oil 5g ลิบบาล์มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มี 6 ชนิด(เลือกชนิดในรายละเอียดด้านใน) ผสมสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอม และสารสกัดจากผลไม้ (ตามชนิด) มีกลิ่นหอมสดชื่นของผลไม้ (ตามชนิด) ไม่ผสมสี
 ↳ กล้วย -- 12 ชิ้น
756.00 บาท
1,080.00 บาท
 • สั่งซื้อ
Lip balm Virgin coconut oil 5g ลิบบาล์มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มี 6 ชนิด(เลือกชนิดในรายละเอียดด้านใน) ผสมสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอม และสารสกัดจากผลไม้ (ตามชนิด) มีกลิ่นหอมสดชื่นของผลไม้ (ตามชนิด) ไม่ผสมสี
Lip balm Virgin coconut oil 5g ลิบบาล์มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มี 6 ชนิด(เลือกชนิดในรายละเอียดด้านใน) ผสมสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอม และสารสกัดจากผลไม้ (ตามชนิด) มีกลิ่นหอมสดชื่นของผลไม้ (ตามชนิด) ไม่ผสมสี
 ↳ มะม่วง -- 12 ชิ้น
756.00 บาท
1,080.00 บาท
 • สั่งซื้อ
Lip balm Virgin coconut oil 5g ลิบบาล์มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มี 6 ชนิด(เลือกชนิดในรายละเอียดด้านใน) ผสมสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอม และสารสกัดจากผลไม้ (ตามชนิด) มีกลิ่นหอมสดชื่นของผลไม้ (ตามชนิด) ไม่ผสมสี
Lip balm Virgin coconut oil 5g ลิบบาล์มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มี 6 ชนิด(เลือกชนิดในรายละเอียดด้านใน) ผสมสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอม และสารสกัดจากผลไม้ (ตามชนิด) มีกลิ่นหอมสดชื่นของผลไม้ (ตามชนิด) ไม่ผสมสี
 ↳ องุ่น -- 12 ชิ้น
756.00 บาท
1,080.00 บาท
 • สั่งซื้อ
Lip balm Virgin coconut oil 5g ลิบบาล์มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มี 6 ชนิด(เลือกชนิดในรายละเอียดด้านใน) ผสมสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอม และสารสกัดจากผลไม้ (ตามชนิด) มีกลิ่นหอมสดชื่นของผลไม้ (ตามชนิด) ไม่ผสมสี
Lip balm Virgin coconut oil 5g ลิบบาล์มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มี 6 ชนิด(เลือกชนิดในรายละเอียดด้านใน) ผสมสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอม และสารสกัดจากผลไม้ (ตามชนิด) มีกลิ่นหอมสดชื่นของผลไม้ (ตามชนิด) ไม่ผสมสี
 ↳ สตรอบอรี่ -- 12 ชิ้น
756.00 บาท
1,080.00 บาท
 • สั่งซื้อ
Lip balm Virgin coconut oil 5g ลิบบาล์มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มี 6 ชนิด(เลือกชนิดในรายละเอียดด้านใน) ผสมสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอม และสารสกัดจากผลไม้ (ตามชนิด) มีกลิ่นหอมสดชื่นของผลไม้ (ตามชนิด) ไม่ผสมสี
Lip balm Virgin coconut oil 5g ลิบบาล์มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มี 6 ชนิด(เลือกชนิดในรายละเอียดด้านใน) ผสมสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอม และสารสกัดจากผลไม้ (ตามชนิด) มีกลิ่นหอมสดชื่นของผลไม้ (ตามชนิด) ไม่ผสมสี
 ↳ 12 ชิ้น -- คละ 6 ชนิด
756.00 บาท
1,080.00 บาท
 • สั่งซื้อ
595.00 บาท
700.00 บาท
 • สั่งซื้อ
Lip balm Virgin coconut oil 5g ลิบบาล์มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 6 ชนิด ผสมสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอม และสารสกัดจากผลไม้ (ตามชนิด) มีกลิ่นหอมสดชื่นของผลไม้ (ตามชนิด) ไม่ผสมสี (กรุณาเลือกชนิดจากรายละเอียดด้านล่างคะ)
Lip balm Virgin coconut oil 5g ลิบบาล์มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 6 ชนิด ผสมสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอม และสารสกัดจากผลไม้ (ตามชนิด) มีกลิ่นหอมสดชื่นของผลไม้ (ตามชนิด) ไม่ผสมสี (กรุณาเลือกชนิดจากรายละเอียดด้านล่างคะ)
 ↳ แพ็ค 6 ชนิด /ลิบบาล์มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น lip balm coconut oil
500.00 บาท
540.00 บาท
 • สั่งซื้อ

595.00 บาท
700.00 บาท
 • สั่งซื้อ

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

TRACKCODE

 • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านwww.VannaHerb.com
ร้านwww.VannaHerb.com
www.vannaherb.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก